Strona główna

Cennik

Kury Zielononóżki

Galeria

Kontakt

Kury zielononóżki, zwane "kurami galicyjskimi" ze względu na rejon występowania, czyli dawnej Galicji, wyodrębniono jako rasę pod koniec XIX wieku.

W 1894 r. po raz pierwszy wystawiono stado tych kur pod nazwą Zielononóżki na Krajowej Wystawie we Lwowie. W 1930 r. wprowadzono w Polsce rejonizację chowu ras drobiu, przeznaczając tą rasę dla prawie 70% terenu kraju.

W latach siedemdziesiątych XX w., aby uchronić przed zagładą ograniczoną liczbowo populację tych kur, opracowano i wdrożono program ochrony rasy, który po kilku weryfikacjach stosowany jest nadal. Kury rasy Zielononóżka kuropatwiana utrzymywane są od wielu lat w dwóch odrębnych zamkniętych populacjach, co doprowadziło do wytworzenia się dwóch rodów:
Z-11: utrzymywany od 1972 roku na fermie drobiu w Życzynie, należącej do PGO – Podzamcze, w 1995 roku przeniesiony do Instytutu Zootechniki – PIB ZZD Chorzelów, gdzie utrzymywany jest do chwili obecnej.
Zk: od 1945 roku utrzymywany w Felinie, na fermie należącej do Akademii Rolniczej w Lublinie.

Zielononóżki kuropatwiane są znakomicie przystosowane do warunków ekstensywnego chowu. Znoszą jaja o kremowej skorupie, większym udziale żółtek w masie jaja w porównaniu do jaj uzyskiwanych od wysokowydajnych mieszańców towarowych kur, co poprawia ich smakowitość.

Ponadto w badaniach zaobserwowano obniżenie zawartości cholesterolu całkowitego w 1 g żółtka o 30%, co z kolei podnosi ich wartość dietetyczną.

Kury tej rasy korzystając z zielonych nieograniczonych występów, mają swobodny i niekontrolowany dostęp do różnych traw, ziół i ich nasion oraz bezkręgowców bytujących w glebie. Dzięki temu nioski dodatkowo wzbogacają swoją dietę w naturalne składniki pokarmowe, co może mieć wpływ nie tylko na ich smakowitość, ale także na niektóre cechy jakości jaj.

Zaobserwowano, że jaja pozyskane od Zielononóżek utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym, z dostępem do zielonych wybiegów, charakteryzowały się zwiększoną zawartością witamin A i E w żółtkach.

Kogutki odhodowane na zielonych wybiegach mimo stosunkowo niskiej masy ciała, charakteryzuje smakowite mięso o niskim otłuszczeniu. Ptaki charakteryzują się lekką budową ciała. W wieku 20 tygodni koguty ważą średnio 1,8 kg, natomiast kury 1,5 kg, a dojrzałość płciową osiągają w wieku 160-180 dni. Nieśność kur uzyskana do 450 dni życia wynosi ok. 180-190 jaj o masie ok. 55-58g.

"Zielononóżka kuropatwiana"-- wyodrębniona został jako rasa w końcu ubiegłego stulecia (tzw. Kury galicyjskie). Kury tej rasy charakteryzuje lekka budowa ciała, szare upierzenie i jasnozielone skoki. Są to kury w typie ogólnoużytkowym, doskonale przystosowane do chowu przyzagrodowego ze względu na dużą wytrzymałość na niskie temperatury i choroby, bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność poszukiwania pokarmu, szybkie opierzanie się i silny instynkt kwoczenia. .

Kury zielononóżki, zwane "kurami galicyjskimi" ze względu na rejon występowania, czyli dawnej Galicji, wyodrębniono jako rasę pod koniec XIX wieku.

W 1894 r. po raz pierwszy wystawiono stado tych kur pod nazwą Zielononóżki na Krajowej Wystawie we Lwowie. W 1930 r. wprowadzono w Polsce rejonizację chowu ras drobiu, przeznaczając tą rasę dla prawie 70% terenu kraju.

W latach siedemdziesiątych XX w., aby uchronić przed zagładą ograniczoną liczbowo populację tych kur, opracowano i wdrożono program ochrony rasy, który po kilku weryfikacjach stosowany jest nadal. Kury rasy Zielononóżka kuropatwiana utrzymywane są od wielu lat w dwóch odrębnych zamkniętych populacjach, co doprowadziło do wytworzenia się dwóch rodów:
Z-11: utrzymywany od 1972 roku na fermie drobiu w Życzynie, należącej do PGO – Podzamcze, w 1995 roku przeniesiony do Instytutu Zootechniki – PIB ZZD Chorzelów, gdzie utrzymywany jest do chwili obecnej.
Zk: od 1945 roku utrzymywany w Felinie, na fermie należącej do Akademii Rolniczej w Lublinie.

Zielononóżki kuropatwiane są znakomicie przystosowane do warunków ekstensywnego chowu. Znoszą jaja o kremowej skorupie, większym udziale żółtek w masie jaja w porównaniu do jaj uzyskiwanych od wysokowydajnych mieszańców towarowych kur, co poprawia ich smakowitość.

Ponadto w badaniach zaobserwowano obniżenie zawartości cholesterolu całkowitego w 1 g żółtka o 30%, co z kolei podnosi ich wartość dietetyczną.

Kury tej rasy korzystając z zielonych nieograniczonych występów, mają swobodny i niekontrolowany dostęp do różnych traw, ziół i ich nasion oraz bezkręgowców bytujących w glebie. Dzięki temu nioski dodatkowo wzbogacają swoją dietę w naturalne składniki pokarmowe, co może mieć wpływ nie tylko na ich smakowitość, ale także na niektóre cechy jakości jaj.

Zaobserwowano, że jaja pozyskane od Zielononóżek utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym, z dostępem do zielonych wybiegów, charakteryzowały się zwiększoną zawartością witamin A i E w żółtkach.

Kogutki odhodowane na zielonych wybiegach mimo stosunkowo niskiej masy ciała, charakteryzuje smakowite mięso o niskim otłuszczeniu. Ptaki charakteryzują się lekką budową ciała. W wieku 20 tygodni koguty ważą średnio 1,8 kg, natomiast kury 1,5 kg, a dojrzałość płciową osiągają w wieku 160-180 dni. Nieśność kur uzyskana do 450 dni życia wynosi ok. 180-190 jaj o masie ok. 55-58g.

"Zielononóżka kuropatwiana"-- wyodrębniona został jako rasa w końcu ubiegłego stulecia (tzw. Kury galicyjskie). Kury tej rasy charakteryzuje lekka budowa ciała, szare upierzenie i jasnozielone skoki. Są to kury w typie ogólnoużytkowym, doskonale przystosowane do chowu przyzagrodowego ze względu na dużą wytrzymałość na niskie temperatury i choroby, bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność poszukiwania pokarmu, szybkie opierzanie się i silny instynkt kwoczenia. .

projekt i wykonanie: URBANSK